Njutningsåtgärd

ekonomisk-ordbok

En njutningsaktie är en typ av andel som ger rätt till sin ägare att få en del av vinsten när utdelningen av de normala aktierna har betalats.

När ett företag bestämmer sig för att lösa in ett paket med inlösenbara aktier har det möjlighet att emittera njutningsaktier om dess stadgar tillåter det. Innebörden av att lösa in aktier är att bolaget ersätter aktieägaren motsvarande del av aktiekapitalet som motsvarar honom och exproprierar dennes andel.

För att kompensera aktieägaren för nedsättningen av aktiekapitalet kan bolaget bevilja honom njutningsandelar. Dessa aktier ger dig rätt att ta in en del av bolagets vinst efter att ha gjort utdelning till aktieägarna med oavskrivna aktier.

Om bolaget av någon slump är i konkurs, i allmänhet, har njutningsaktierna rätt att delta i fördelningen av företagets tillgångar. Detta deltagande kommer att ske när 100 % av de ej amorterade aktierna har täckts.

Värdet av handlingen av njutning

Värdet på glädjeandelen kan fluktuera över tiden beroende på företagets meritlista. Det är av denna anledning som ett fast värde inte kan anges för den. Utöver detta kan dessa typer av aktier inte förvärvas på aktiemarknaden utan måste bytas direkt med ägaren och till det pris som överenskommits mellan båda parter.

Exempel på en handling för njutning

Anta att vi sitter i styrelsen för ett multinationellt företag. Vår verksamhet är att utveckla datorprogramvara som skyddar datorer från skadliga filer. På grund av bolagets rådande omständigheter beslutade vi i nämnda råd att genomföra en harmonisering av aktier värda 450 miljoner dollar.

För att kompensera de aktieägare som vi kommer att återbetala motsvarande andel av kapitalet, beslutade vi att emittera glädjeandelar. Dessa aktier kommer att göra det möjligt för investerare att lägga in en del av företagets vinst, när utdelningen har delats ut till aktieägare till vilka deras andel av aktiekapitalet inte har återbetalats.

På så sätt kommer vi att reparera en del av de skador som våra investerare orsakat av beslutet. Vi kommer att kompensera dem genom att låta dem ta del av vinsten och ge dem rätt att dela på sina tillgångar i händelse av konkurs.

Sammanfattningsvis är njutningsaktier en aktietyp som ger ägaren rätt att samla in en del av bolagets vinst utan att äga en alikvot av bolagets aktiekapital. De utfärdas när ett företag beslutar att bevilja dem efter att ha genomfört en harmonisering av aktier.

Tagg:  bokföring kryptovalutor Företag 

Intressanta Artiklar

add