Tillmötesgående förhandling

ekonomisk-ordbok

Den ackommoderande förhandlingen är en där förhandlaren intar en passiv eller undergiven ställning inför den andra parten. Det kännetecknas främst av att en av parterna antar att förlora nämnda förhandling, till förmån för att förlänga relationen med den andra.

Ackommoderande förhandling har en vinnare och en förlorare. I det här fallet bestämmer sig förloraren för att ge efter, helt eller delvis, för den andra förhandlaren. Syftet med denna position är att lösa problemet på det minst skadliga sättet.

Denna situation uppstår när en av förhandlarna tror att de långsiktiga resultaten av att förlora denna förhandling kommer att vara fruktbara. På så sätt förhindrar denna hållning att en blockering eller stagnation uppstår eftersom ingen av parterna vill ge efter.

Förlorarpositionen måste intas i exceptionella situationer. Det är nödvändigt att vara tydlig med att en sådan position kommer att ge goda resultat i framtiden, på grund av den höga risk den innebär. Å andra sidan är det möjligt att efter processen försvinner den del som förloraren har gett efter för och resultatet av operationen är mycket negativt. I denna förhandling är ett av huvudmålen att överföra förtroende till den andra parten för att vidmakthålla den relationen.

När en överenskommelse har nåtts med denna förhandlingsstil, när båda parter lyckas skapa ett band, skapas en mer solid och stabil relation jämfört med andra typer av förhandlingar.

Egenskaper för tillmötesgående förhandling

Bland de viktigaste egenskaperna hos denna typ av förhandling är det intressant att lyfta fram följande:

  • Det är en vinna-förlora relation.
  • Den har åtagit sig att uppnå fördelar på lång sikt.
  • Det används när relationen med den andra parten anses viktig eller det är nödvändigt för att vinna deras förtroende.
  • Det uppstår vanligtvis i situationer av konflikt eller blockering och en part måste ge efter för att återuppta förhandlingarna.
  • Det är vanligt i leverantör-kund-relationer.

Tillmötesgående förhandlingsexempel

Anta att vi äger en pappersaffär. Efter att ha gjort en studie av rotationen av våra lager inser vi att vi varje månad lägger fyra beställningar på 200 pennor från vår leverantör. För denna produkt debiterar han oss 1 € per enhet.

Vi beslutade att föreslå ett engångsköp av 1 000 enheter till ett pris av 0,80 € per penna. I händelse av att vår leverantör accepterade detta förslag, skulle den tillmötesgående förhandlingen ha slutförts framgångsrikt för kunden. Tvärtom kommer leverantören att besegras eftersom han bestämmer sig för att förlora en marginal av sin vinst genom att på något sätt bevara den relation han har med oss ​​som sina kunder.

Tagg:  historia åsikt jämförelser 

Intressanta Artiklar

add