Nationell produktionsgren

Handel

Den inhemska industrin är ett produktionsområde som har stor betydelse för ett lands nationalekonomi.

Det är ett begrepp som ofta används i internationell handel för att definiera den grupp av företag som tillverkar samma vara och vars gemensamma produktion har en mycket viktig tyngd i ett lands ekonomi.

Världshandelsorganisationen (WTO) upprättar en rad protektionistiska åtgärder för att förhindra att ett lands företag skadas av orättvisa handelsmetoder. Dessa åtgärder består av tullar och kvantitativa importrestriktioner (kvoter eller kvoter).

Vad menas med skada för den inhemska industrin?

Skador på en inhemsk industri kan vara av två slag:

  1. Allvarlig skada: Det är betydande skador på nationella företag som producerar en viss vara.För detta måste faktorer som nivån på export och import, vinst och förlust, produktivitet och sysselsättning i den inhemska industrin analyseras.
  2. Skadehot: Det måste finnas en välgrundad risk för skador på den nationella industrin. Det är meningslöst att åberopa antaganden, gissningar eller avlägsna möjligheter.

För att fastställa att skadan för en bransch är allvarlig måste ett orsakssamband påvisas, det vill säga det måste bevisas att den ökade importen har skadat en av de inhemska industrierna.

Tagg:  bokföring administrering visste du vad 

Intressanta Artiklar

add