Omsättningskvoter

ekonomisk-ordbok

Omsättningskvoter är ett mått på den avkastning som ett företag får på sina tillgångar under en viss tidsperiod.

Omsättningskvoter är finansiella indikatorer som mäter effektiviteten med vilken ett företag eller en enhet förvaltar sina tillgångar.

Formel för omsättningskvoter

Den allmänna formeln för omsättningskvoter är en kvot där täljaren är försäljningsinkomst (varor eller tjänster) och i nämnaren olika investeringar.

RR = Nettoomsättning / Investering = Antal gånger

Måttet uttrycks i "antal gånger". Ju högre antal som erhålls, desto effektivare skulle företaget vara i att förvalta sina tillgångar. Ovanstående eftersom företaget skulle generera mer försäljning med en lägre investeringsnivå.

Typer av omsättningskvoter

Dessa är huvudtyperna av omsättningsförhållanden:

  • Omsättning av totala tillgångar: Det är lika med antalet gånger som försäljningsintäkterna täcker företagets totala tillgångar.
  • Rotation av anläggningstillgångar: I detta fall beaktar nämnaren endast anläggningstillgångar som inkluderar: materiella och immateriella anläggningstillgångar, investeringar och finansiella krediter och fastighetsinvesteringar.
  • Omsättning av omsättningstillgångar: Formelns nämnare är omsättningstillgångar, detta inkluderar: lager, kortfristiga inkassorätter, investeringar och finansiella krediter som förfaller på mindre än ett år.
  • Kundomsättning: I detta fall inkluderar nämnaren inkassorätt på kunder, men även från andra gäldenärer.
  • Lager- eller lageromsättning: I formeln inkluderar nämnaren lager.
  • Omsättning av rörelsekapital: Nämnaren är omsättningstillgångar, även kallat investeringar i rörelsecykeln.

Exempel på omsättningskvot

Ett företag presenterar i sin redovisning följande värden med avseende på dess kapital och nettoomsättning:

Avresa2018
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR100.000,00
Immateriella tillgångar30.000,00
Inmobiliserat material70.000,00
NUVARANDE AKTIV34.000,00
Lager20.000,00
Kunder och gäldenärer7.000,00
Kortfristiga finansiella investeringar i egetkapitalinstrument4.000,00
Treasury3.000,00
TOTALA TILLGÅNGAR134.000,00
Nettoomsättning150.000,00

Omsättningsgraden över totala tillgångar skulle vara: 150 000 / 134 000 = 1 119

Lönsamhetskvoter

Tagg:  jämförelser Argentina Latinamerika 

Intressanta Artiklar

add